Visjon og virkelighet

bookmark

Sunde nærleser van Goghs brev

fredag 21. november 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Uttrykke håpet ved en stjerne. Et levende vesens lidenskap uttrykt ved strålene fra solnedgangen. Det er sikkert ikke trompe-l’oeil-realisme, men er ikke det noe som virkelig finnes?

For Vincent van Gogh var det den subjektive opplevelsen av virkeligheten som skulle uttrykkes i maleriet. Og hans blikk på verden har gitt oss noen av verdenshistoriens sterkeste bilder. Hvordan kom han fram til disse kunstneriske visjonene? Hva var det han så som ingen andre så like godt? De 903 brevene han etterlot seg – brev til broren Theo, familien, til kunstnervenner og -fiender – vitner om et usedvanlig menneskeliv og regnes av mange som høydepunkter i litteraturhistorien. Nå er 265 av dem publisert på norsk i Eve-Marie Lunds oversettelse.

Ole Robert Sunde har alltid vært opptatt av brevet som litterær sjanger. Nå nærleser han noen av van Goghs etterlatte tekster.

ILL.: Utsnitt fra Vincent van Goghs Selvportrett (1889)