Vitalt Wergelandsmiljø i Kristiansand

bookmark

Pressekonferanse

fredag 13. juni 2008, kl. 12:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Wergelandsselskapet og Novus Forlag

Inngang: Gratis

Kunnskapsministeren lanserte fredag ideen om et Wergelandsenter. Et slikt senter fins allerede i Kristiansand. Vi inviterer til en pressekonferanse der vi informerer om dette senterets aktivitet i forbindelse med Wergelandsuka. I samarbeid med Novus Forlag vil vi også presentere en ny bok om Henrik Wergeland. 

For de av dere som kan være interessert i å fotografere kan vi opplyse om at vi har fått tillatelse til å fotografere utenfor Grotten, Henrik Wergelands hjem i flere år.

To konkurrerende Wergelandsentre?
I Aftenposten for fredag 6. juni opplyste Kunnskapsministeren Bård Vegard Solhjell at Norge er blitt tildelt et europeisk ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap for alle medlemsstatene i Europarådet. Senterets hovedoppgave blir å fremme demokratisk kultur og sosial tilhørighet. Dette senteret ønsker man å gi navnet Wergeland-senteret. Et slikt Wergelandsenter foreligger imidlertid allerede. På pressekonferansen vil vi gjerne få presentere Norsk Wergelandsenter i Kristiansand og fortelle om dets oppgaver.

Ny bok
Vi ønsker å presentere artikkelsamlingen Andreas G. Lombnæs og Jahn H. Thon (red.) Bedre Tiders Morgenrøde… Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. Novus Forlag. Boka inneholder ni artikler som tar for seg relativt ukjente sider ved Henrik Wergelands innsats som hans forhold til medier, teater, musikk, kvinnesak, utopier og hans plass i framtidens skole.

Mangfoldig Wergelandsuke i Kristiansand
I Kristiansand har vi et bredt spekter av markering fra blomstertog med skolebarn og skikkelig bursdagsfest for Henrik, til litterære og filosofiske seminar om Wergeland. Det blir også flere konserter og arrangement om Wergeland og kystkulturen.

Nærmere opplysninger og spørsmål til:
Irene Gressli Haugen, daglig leder, tlf. 47 05 19 06
Jahn H. Thon , styreleder, tlf. 95145239
Halvor Fjermeros, styremedlem, tlf: 99151444