Viten på lørdag

bookmark

Høyreekstremisme i dagens Europa: Vold, velgere og vigilantegrupper

lørdag 26. november 2016, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Inngang: Gratis

I dagens Europa ser vi økt oppslutning om ytre høyre, en gjenopplivet nasjonalisme og nye borgerverngrupper. Samtidig ser det ut til at høyreekstrem vold og terror har gått tilbake de siste tiårene. Hvordan kan disse paradoksale utviklingstrekkene forstås og forklares?

 

PROGRAM:

1. Høyreekstremismen i endring: Fra gata til data, fra puben til parlamentet

Foredragsholder: Anders Ravik Jupskås, nestleder ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX)

2. Ny-nasjonalisme i et overopphetet Europa

Foredragsholder: Cathrine Thorleifsson, postdoktor ved Sosialantropologisk Institutt og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved UiO

3. Framveksten av borgerverngrupper i Europa, Norden og Norge.

 Foredragsholder: Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning( C-REX)

Vigilantegrupper – eller borgervern som det ofte omtales som – utfordrer et av de mest sentrale prinsippene i en stat: statens monopol på legitim bruk av voldsmakt. De hevder at politiet er enten ute av stand til eller ikke uinteressert i å opprettholde lov og orden. Vigilantegrupper kommer i ulike varianter og vokser frem under ulike omstendigheter. Fremveksten av nye vigilantegrupper som retter seg mot innvandrere og/eller minoriteter ser ut til å være forbundet med den siste tidens flyktningestrøm til Europa og høyprofilerte hendelser som overgrepene mot kvinner på nyttårsaften i Köln i 2015. Disse gruppene har imidlertid en ulik profil og de har fått svært ulik mottakelse fradet eksisterende maktapparatet. Hva kan forklare disse forskjellene?

 

Arrangementet strømmes herhttp://www.sv.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/viten-pa-lordag/viten-pa-lordag—hoyreektremisme.htm

Viten på lørdag er et samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetDet medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.