Viten på lørdag 6

Viten på lørdag

bookmark

Foreldrepermisjon: Vil vi ikke la far slippe til?

lørdag 27. oktober 2018, kl. 12:30 til kl. 14:00

Sal: Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Om foreldre skal regnes som likeverdige omsorgspersoner, må foreldrepermisjonen deles likt mellom far og mor, mente Ellingsæter-utvalget. I dag har norske fedre rett til en tredjedel av foreldrepermisjonen. Resten av tiden med babyen er forbeholdt mødrene.

 

Innledere:

  • Foreldrepermisjon – før og nå. Anne Lise Ellingsæter er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun har ledet Ellingsæter-utvalget som ledet til NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
  • Får vi likestilling av å gi familiene egne valg? Hanne Bjurstrøm er likestillingsombud og tidligere arbeidsminister.
  • Fedre – like viktige som mor fra første stundOle Nordfjell er seniorrådgiver ved Reform – ressurssenter for menn.
  • Amming – et hinder for likestilling? Marte Berger-Nortvedt er første nestleder i Den norske jordmorforening

Det åpnes for spørsmål etter innledningene.

Viten på lørdag er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Les mer her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.