Vitenskapene om mennesket

bookmark

Hvordan forstå menneskets psyke?

torsdag 21. mars 2019, kl. 15:30 til kl. 18:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Abstrakt forlag og Stiftelsen Humania

Inngang: Gratis

Grunnlagsproblemer i psykiatri og psykologi belyses fra ulike synsvinkler. Historiske uenigheter, aktuelle stridsspørsmål og vitenskapenes betydning for forståelse og behandling av psykiske lidelser diskuteres. Med Arnulf Kolstad, Svein Haugsgjerd, Per Haave, Tor-Johan Ekeland og Jan Inge Sørbø.