Vitenskapens begrensninger

bookmark

Lørdagsforedrag ved Anne Helene Kveim Lie

lørdag 11. februar 2017, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hva kan vitenskapen gi svar på, og hvor må den gi tapt?

Klimaskepsis og vaksinemotstand er begge eksempler på at forskere ikke når fram med sitt budskap. De har bevisene, resultatene deres kan etterprøves, men deler av opinionen forbeholder seg likevel retten til ikke å stole på dem. Hvorfor?

Samtidig finnes også de som holder fram forskningen som eneste farbare vei til sann viten. Hva risikerer man ved en slik vitenskapstro? Anne Kveim Lie er utdannet lege, men har jobbet hele sitt yrkesaktive liv som medisinhistoriker. I dette foredraget ser hun nærmere på de problematiske sidene både ved vitenskapsskepsisen og blind vitenskapstro.

I den nye lørdagsforedragsserien «Bevisets stilling» vil Litteraturhuset se nærmere på grenseområdene mellom reell, fiksjonell og antatt viten slik dette utspiller seg i vår raske, digitale verden.