Vitnesbyrd fra Gaza

bookmark

Krigsfotograf Harald Henden tildeles i år Røde Kors-prisen

onsdag 17. juni 2015, kl. 18:30

Sal: Amalie Skram

Inngang: Gratis

I forbindelse med prisutdelingen, inviterer Røde Kors til et arrangement med fokus på den humanitære situasjonen i Gaza – i form av bilder og historier.

Gjennom sitt profesjonelle virke i mange av verdens verste humanitære katastrofer, har Harald Henden bragt virkeligheten nærmere oss. Bildene hans har gjort det umulig «å tåle den urett som ikke rammer oss selv».  Henden har bl.a. dokumentert de enorme lidelsene i Gaza, og på den måten vist at han tar personlig humanitært initiativ og ansvar. Røde Kors-prisen er en utmerkelse for betydelig innsats i humanitært arbeid.

Det er snart gått ett år siden den siste krigen i Gaza, som igjen tok mange tusen liv. Gjenoppbyggingen går langsomt, og innbyggerne mangler helsetilbud, rent vann, strøm og infrastruktur. Lidelsene er enorme.

Program
– Velkommen v/Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors
– 15 dager i Gaza. Harald Henden viser bilder og forteller fra sin reise i 2014
– Min reise til Gaza i april 2015 v/Åsne Havnelid, generalsekretær i Norges Røde Kors
– Prisutdeling v/Sven Mollekleiv

Velkommen!
Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Se arrangementet på Facebook her

Foto: Harald Henden