Vitnesbyrd fra PolenFoto: Nr. 1 fra venstre, Jette Christensen: Foto: Marte Vike Arnesen Nr. 1 fra høyre, Bård Larsen: Foto CF-Wesenberg

bookmark

mandag 15. november 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Civita - Den liberale tankesmien og Frekk forlag

Inngang: Gratis - Påmelding

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 5. juni 2023 close