Vold i nær relasjon

bookmark

Mannsforum inviterer til åpent møte

torsdag 13. februar 2014, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Mannsforum

Inngang: Gratis

Agenda:
1800 – 1850 Innledninger a ca 15 min
1. Vold og seksuelle overgrep i parforhold relatert til det generelle voldsbilde ved Ole Kristian Hjemdal. Forsker II / cand. sociol, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2. Foreldres vold og seksuelle overgrep mot egne barn ved Svein Mossige. Professor – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
3. Samværsnektelse og falske overgrepsanklager. Inntrykk fra barnefordelingsrettssaker m.m. ved advokat Erik Mørch

1900 – 2100 Åpen debatt og spørsmål

Om innlederne:
Hjemdal og Mossige har skrevet anerkjente rapporter inneholdende resultater fra representative spørreundersøkelser om «Vold i nær relasjon». Hjemdal var prosjektleder for rapporten Den skjulte volden. En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep. NKVTS rapport 1/2004. Han har i tillegg skrevet flere rapprter om temaet og vil forhåpentligvis publisere resultater fra en nasjonal voldsundersøkelse bare dager før møtet.
Mossige har bidratt på NOVA Rapport 20/07 Vold og overgrep mot barn og unge og forøvrig levert vesentlige forskningsbidrag på området vold og seksuelle overgrep mot barn.
Advokat Erik Mørch har gjennom mange års advokatpraksis innhentet inntrykk om falske overgrepsanklager i barnefordelingssaker samt samværsnektelse – en omfangsrik og ikke påaktet form for vold i nær relasjon. Mørch er i tillegg leder for fylkeslaget Oslo/Akershus Foreningen 2 Foreldre