Vold mot barn: Hva skulle vi som voksne ha sett? AVLYST

bookmark

Folkemøte i Litteraturhuset

fredag 24. april 2015, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Felles faglig front fra fem fagmedisinske foreninger Norsk barnelegeforening, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Norsk psykiatrisk forening.

Inngang: Gratis

ARRRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST

FOREDRAG OG PANELDISKUSJON

Program
18.00     Åpning v/ President den norske legeforening Hege Gjessing
             Ungdom og voksne med egen erfaring av vold
18.15     Hva skulle vi ha sett? Hva skal vi gjøre? v/ advokat Cecilia Dinardi og Marit Sanner, Forandringsfabrikken
19.00     Delte erfaringer v/ barnelege Jens Grøgaard
19.30     Paneldiskusjon med blant annet journalistene Lene Skogstrøm og Håkon Letvik 
20.00     Slutt