Vold mot kvinner i krig og konflikt

bookmark

Hvordan kan man arbeide for å sikre kvinners rettigheter i etterkant av en konfliktsituasjon?

mandag 5. desember 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Inngang: Gratis

Menn og kvinner har alltid blitt rammet ulikt av væpnede konflikter. I dag anslås det at omlag 90 % av de som omkommer i konfliktsituasjoner er sivile. Selv om kvinner sjelden deltar aktivt i kamphandlinger er de dermed likevel blant de gruppene i samfunnet som ofte blir hardest rammet. 

I løpet av de siste årene har det blitt et stadig sterkere fokus på bruk av vold mot kvinner som bevisst krigsstrategi. Militære styrker og væpnede grupper bruker i mange konflikter seksuell vold og overgrep som et middel for å terrorisere eller kontrollere lokalsamfunn. På tross av dette er vold mot kvinner fremdeles en av de mest fortiede formene for krigsforbrytelser som begås. 

I februar i år representerte JURKs samarbeidsorganisasjon MTM i Guatemala 15 urfolkskvinner i et fellessøksmål for landets høyrisikodomstol. Kvinnene krevde rettferdighet for systematisk vold, tortur og slaveri som de ble utsatt for av militæret under Guatemalas borgerkig. Den 26. februar ble de to tiltalte i saken dømt for overgrepene. Samtidig representerte dommen en anerkjennelse av at kvinnene ble utsatt for systematiske overgrep av militære styrker som et ledd i krigføringen. Saken er en av ytterst få saker hvor voldtekt i kritstid har blitt behandlet av nasjonale domstoler i landet hvor forbrytelsene har blitt begått. 

Under informasjonsmøtet vil følgende tema bli diskutert: 

Hvordan behandler internasjonale domstoler og tribunaler saker om seksuell vold i krigssituasjoner? 
Hvilke konskvenser medfører seksuell vold rettet mot kvinner i væpnede konflikter på samfunns- og individnivå? 
Hvordan kan man jobbe for å bryte tabuer knyttet til seksuelle overgrep og voldtekt? 
Hva kan vi lære fra dommen fra Guatemala?

Innledere: 

Ordstyrer – Curt A. Lier, President av Juristforbundet

Joanna Nicholson, Postdoktor ved PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet.

Ragnhild Dybdahl, Førsteamanuensis i psykologi ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Andrea Gustafsson Grønningsæter, jurist og prosjektmedarbeider for JURKs Guatemala-prosjekt.