Vold mot kvinner

bookmark

Et likestillingsspørsmål

onsdag 25. november 2015, kl. 11:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Stopp vold mot kvinner-alliansen (Rød Knapp)

Inngang: Gratis

Nylig framla regjeringen sin likestillingsmelding. Prioriteres egentlig en av de største likestillingsutfordringene i Norge – vold mot kvinner og vold i nære relasjoner? Til å debattere dette viktige temaet møter likestillingsminister Solveig Horne fagfolk, aktivister og kjønnsforskere.

Stopp vold mot kvinner-konferansen er etter hvert blitt et årvisst arrangement, som finner sted på FNs dag til bekjempelse av vold mot kvinner.

Les mer om arrangementet på Stopp vold mot kvinners Facebook-side her

Solveig Horne vil snakke om hvordan likestillingsmeldingen kan ses i sammenheng med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Til å kommentere Hornes innlegg har vi fått en godt kvalifisert kvartett, bestående av professor Øystein Gullvåg Holter, likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, Anita Rathore fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering og Tove Smaadahl, daglig leder for Krisesentersekretariatet. Vi slipper selvsagt også til spørsmål fra salen.

Etter en pause vil Helga Eggebø, som satt i Likestillingsutvalget fra 2010 til 2012, ta for seg hvilken sammenheng det er mellom vold og likestilling, og mannsforsker Jørgen Lorentzen vil snakke om vold, makt og mannskultur.

Konferansen ledes kyndig av komiker Sigrid Bonde Tusvik, som også er kjent for selv å ha klare meninger.

Konferansen er gratis og åpen for alle. Velkommen!

Se hele programmet her