Vold og kontroll i minoritetsnorske familier 1Foto: colourbox.com

Vold og kontroll i minoritetsnorske familier

bookmark

Seminar

torsdag 17. september 2020, kl. 09:00 til kl. 12:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Wergeland

Arrangør: NOVA ved OsloMet

Inngang: Gratis med påmelding

Hva kjennetegner vold og kontroll i minoritetsnorske familier, og hvordan håndteres disse utfordringene i storsamfunnet? I norsk offentlighet har vi sett en økende oppmerksomhet rundt dette temaet.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har i perioden 2014 – 2024 et større forskningsprogram om vold i nære relasjoner. En del av dette programmet er viet forskning i tilknytning til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I dette seminaret formidler forskerne resultater fra disse forskningsprosjektene.

 

Program

Åpning
Direktør ved NOVA, Guro Ødegård, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland

Innlegg & kommentarer

Foreldrerestriksjoner og -sanksjoner. Hvem opplever hva – og hva skal vi kalle det?
Postdoktor Ingrid Smette, Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.

Dydig, diplomatisk eller dritt lei? Unge muslimske jenter og «negativ sosial kontroll»
Forsker Monika Grønli Rosten, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Kommentar: Nancy Herz, Samfunnsdebattant og medforfatter av boka Skamløs

Når vold og kontroll krysser grenser. Om transnasjonale voldsrepertoar.
Forsker Anja Bredal, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Forebygging av vold og kontroll i minoritetsfamilier. Nye løsninger, nye utfordringer?
Forsker Jane Dullum, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Kommentar: Rachel Eapen Paul, Konsulent og medlem av GREVIO, Istanbulkonvensjonens overvåkingsorgan

Ordstyrer: Marie Louise Seeberg, forskningsleder NOVA ved OsloMet

 

 

Strømmingen av dette arrangementet finner du her