Watson-prosjektet og drama i psykiatrisk behandling

bookmark

To foredrag ved Hege Stenersen Stokke og Eduard Myska

fredag 16. oktober 2015, kl. 18:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Aurora støtteforening

Inngang: Gratis

Aurora støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer arrangerer møte. Det blir foredrag om Watson-prosjektet ved Hege Stenersen Stokke. Watson er et IBM-system for intelligens. En kognitiv løsning hvilket vil si at den er en lærende maskin som kan lese og forstå naturlig språk. Den er i ferd med å lære nye fagfelt innen helse, der psykiatri og forskning på gener er temaer som det fokuseres på framover.

Det blir også foredrag om bruk av drama i psykiatrisk behandling ved Eduard Myska.