Webinar om CRISPR i produksjon av mat- og fôr 1

Webinar om CRISPR i produksjon av mat- og fôr

bookmark

Med Andreas Wahl som konferansier

fredag 29. oktober 2021, kl. 10:00 til kl. 13:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Inngang: Gratis

 

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker tas i bruk i produksjon av mat og fôr. Hvordan vet vi om det er trygt for helsa og miljøet?

Det er temaet for et webinar som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) arrangerer 29. oktober.

Webinaret er åpent for alle. Andreas Wahl er konferansier.

Program

Fredag 29.10.21 10.00-13.00

Konferansier: Andreas Wahl 

10:00 Hva er CRISPR-teknologi og hvordan kan den brukes i produksjon av mat og fôr?

Bruken av CRISPR og andre teknikker for genomredigering i produksjon av mat og fôr debatteres nasjonalt og internasjonalt. Er CRISPR-produkter GMO? Reguleres produksjonen og bruken av slike produkter? Kan produktene ha konsekvenser for mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og biologisk mangfold?

10:15 Hva er VKM?

«VKMs samfunnsoppdrag og VKMs risikovurderinger av GMO»

Harald Gjein, direktør i VKM

10:30 Hvordan reguleres mat og fôr utviklet med genteknologi?

Hvordan reguleres GMO og avledete produkter? Skal mat utviklet med CRISPR og andre teknikker reguleres på samme måte? Og hvordan kan vi møte mulige utfordringer knyttet til risikovurdering?

«Genteknologiloven»

Janne Bohnhorst, seksjonsleder i Miljødirektoratet

«Hvordan reguleres genmodifisert mat og fôr?»

Aslaug Hagen, seniorrådgiver i Mattilsynet

«Bioteknologirådet og GMO regulering»

Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet

«Genteknologiutvalget – sammensetning, mandat og arbeidsform»

Casper Linnestad, utredningsleder i Klima- og miljødepartementet

Mandatet for VKMs rapport «Genome editing in food and feed production – implications for risk assessment»

Johanna Bodin, medlem av VKMs hovedkomité og leder for faggruppen for GMO

11:10 Pause

11:30 CRISPR-mat under utvikling i Norge

CRISPR og andre teknikker for genomredigering blir brukt for å utvikle nye egenskaper hos planter og dyr. Flere av disse plantene og dyrene kan være relevante for Norge.

«Genomredigering – en mulig vei til en mer bærekraftig laksenæring?»

Anna Wargelius, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet

«Genomredigering i planteforedling: bruk av CRISPR for å utvikle resistens mot tørråte i norske potetsorter.»

Muath Alsheikh, FoU leder ved Graminor AS

«Kan CRISPR-Cas9 genomredigering gjøre norske jordbær resistente mot gråskimmel og redusere bruken av kjemiske sprøytemidler?»

Tage Thorstensen, forsker ved NIBIO

12:00 Hvilke utfordringer er knyttet til vurdering av risiko ved planter og dyr utviklet med CRISPR og andre genomredigeringsteknikker?

Hva har VKM kommet frem til i sin rapport?

«Genomredigering i mat- og fôrproduksjon»

Dag Hessen, medlem av VKMs hovedkomité

12:30 Paneldiskusjon

Diskusjonsleder: Andreas Wahl

Panel:

Tage Thorstensen, forsker NIBIO

Dag Hessen, professor UIO

Sigrid Bratlie, prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Kaare Magne Nielsen, instituttleder OsloMet

 

13:00 Slutt