Webinar: Personlighetsmangfold – barrierer og muligheter i arbeidslivetFoto: iStock

Personlighetsmangfold – barrierer og muligheter i arbeidslivet

bookmark

torsdag 10. desember 2020, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Oslo universitetssykehus

Inngang: Gratis, digitalt

Kravene for å få innpass i arbeidslivet øker. Arbeidstakere skal helst være superhelter, og hull i CVen gjør det nesten umulig å få jobb.

Mennesker med psykiske lidelser, deriblant personlighetsforstyrrelser, opplever ofte avbrudd i utdannelse eller jobb. Det kan være nødvendig med avbrudd for en periode av livet, kanskje for å gjennomføre et intensivt behandlingsprogram. De fleste mennesker med personlighetsforstyrrelse opplever bedring, og mange oppfyller ikke lenger diagnosekriteriene etter endt behandlingsforløp. Likevel forblir mange utenfor arbeidslivet.

Hvorfor?

Handler det kun om funksjonsnedsettelse, noe vi må ta hensyn til, og legge til rette for, eller handler det også om samfunnets intoleranse av annerledeshet? Vi mener det er på tide å rette et kritisk blikk på denne situasjonen.

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri inviterer 10. desember til webinar om disse utfordringene, muligheter og barrierer for mennesker med personlighetsproblemer i arbeidslivet. I en panelsamtale direktesendt fra Litteraturhuset vil vi også sette søkelyset på hva næringslivet kan vinne ved å satse på mennesker som har falt utenfor og som kan ha spesielle behov.

I panelet har vi med oss:
Olav Haraldseid: Foredragsholder og ekspert på endringsledelse
Oda Høilund: Erfaringskonsulent og sosiolog i Oslo Kommune
Kari Hafstad: Spesialsykepleier og gruppeterapeut
Maren Ingeborg Gråblomst: Ekspertrådsmedlem i NAPP