Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone

bookmark

fredag 9. april 2021, kl. 09:00 til kl. 10:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Pax Forlag

Inngang: Gratis

Norge var det tyskokkuperte landet med flest soldater per innbygger under den andre verdenskrig. Bevæpnede, tyske soldater utgjorde til tider opp mot en femtedel av landets befolkning. De mer enn 350 000 soldatenes tilstedeværelse preget hverdagen til innbyggere i hele Norge, i by og land. Hvem var de? Og hvorfor har ingen skrevet deres historie?

De tyske Wehrmacht-soldatene satte utallige spor i nordmennenes liv – mange av dem traumatiske, andre tabubelagte, atter andre tause og ufortalte. I denne boken vil forfatter og historiker Torgeir E. Sæveraas gi en utfyllende fortelling om de tyske soldatenes liv i Norge, og hvilke strategiske hensyn som krevde så mange soldater her i landet.

Adolf Hitler mente at Norge ville være «krigens skjebnesone», hvor avgjørende slag ville stå. Basert på offisielle dokumenter og brev som soldatene skrev hjem, og mengder av hittil ubenyttede kilder, beskriver Sæveraas soldatenes egen oppfatning av krigen, av landet, av savnet av familien – og om deres ideologiske overbevisning om at Hitler-Tyskland ville seire. Sæveraas’ grundige dokumentasjon gir et unikt innblikk i livet i et okkupert Norge, og i hvilket avtrykk Wehrmacht-soldatene satte i landet – både i naturen, i befolkningen og i samfunnet.

Torgeir E. Sæveraas er historiker og forfatter. Han har tidligere gitt ut I skyggen mellom trærne. Om krig og ansvar, Spartacus 2018, romanen Stridsrasjoner, Aschehoug 2009, samt en rekke kronikker og faglige artikler knyttet til okkupasjonstiden i Norge.

Guri Hjeltnes er historiker og journalist, og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hun har gitt ut flere bøker om norsk okkupasjonshistorie.

Samtalen strømmes her.