Wikipedia på sitt beste

bookmark

Samarbeidsprosessene og lekmannsskjønnet omkring Wikipedias stjerne-artikler

tirsdag 9. mai 2017, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Wikimedia Norge

Inngang: Gratis

Wikipedia inneholder mange typer tekster; noen banale, noen misvisende, noen ujevne og noen glitrende. Hva er det som kjennetegner de beste artiklene og de beste prosessene? 

Wikipedias samarbeidsprosjekt Kandidatsider innebærer både et krevende, kritisk blikk på artikler, og et samarbeid om å gjøre artikler bedre. Begge deler er en del av Wikipedias egenart. 

Målgruppe er bidragsytere på Wikipedia og andre som ønsker innsyn i hvor Wikipedias bidragsytere tenker og  arbeider.

Innleder Morten Olsen Haugen (f 1966) er bibliotekar, faglitterær forfatter og litteraturkritiker.