Ytringsfrihet 1Foto: NIM

Ytringsfrihet

bookmark

Saklig søndag med Anine Kierulf

søndag 10. oktober 2021, kl. 13:00 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Tanum Litteraturhuset og Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I 2020 ga Anine Kierulf ut boken Rett frem, der flere av hennes tekster om ulike emner er samlet. Ett tema som går igjen, er ytringsfrihet – og i år er hun passende nok aktuell med boken Hva er ytringsfrihet. Her tar Kierulf for seg ytringsfrihet i form av informasjonsfrihet og talefrihet, men også hvor de lovfestede og sosiale grensene for ytringsfriheten går.

Anine Kierulf er jurist, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun er høyt skattet i offentligheten, som en stringent og konsekvent tenker med opplysende og tankevekkende resonnementer. I dette foredraget tar hun for seg de ulike sidene ved en av våre mest sentrale friheter.