Ytringsfrihet og religionskritikk

bookmark

Debatt om FNs holdning

torsdag 30. oktober 2008, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk P.E.N.

Inngang: Gratis

I mars 2008 vedtok FNs menneskerettsråd to resolusjoner om religionskritikk. Norsk P.E.N. er bekymret over ordlyden i disse, i det angrep på eller kritikk av religion ikke lenger vil være under beskyttelse av FN. MR-rådets oppgave kan nå bli å begrense, ikke beskytte ytringsfriheten. Vi inviterer til debatt om forholdet mellom «defamation» og retten til kritikk. Stortingspresident Torbjørn Jagland og generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund vil først belyse konsekvensene av resolusjonene.
Ordstyrer: Anders Heger.