Ytringsfrihet og sensur gjennom 200 år

bookmark

Med Mads Andenæs

onsdag 19. februar 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo og Akershus fylkeslag

Inngang: Gratis

I Grunnloven av 1814 står det at “Trykkefrihet bør finde Sted”. Hva som er blitt tillatt, har endret seg meget gjennom disse 200 årene. Jussprofessor Mads Andenæs gir eksempler på og diskuterer en del endringer som har skjedd i Norge på dette området, og hvilke bakenforliggende forhold som har vært av betydning.