Åpningsforedrag ved Nesrine Malik 1Foto Stærk: Thea Rosef

Mina Adampour

bookmark

Ytringsfrihetskommisjonen

lørdag 25. januar 2020, kl. 15:00 til kl. 15:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Samtidig som regjeringen nedsetter en ny ytringsfrihetskommisjon lager Litteraturhuset sin egen. Hvert kommisjonsmedlem leverer sitt bidrag i form av et halvtimes foredrag, der de er bedt om å svare på de samme spørsmålene:

– Er ytringsfriheten truet i dag, og i så fall av hvem eller hva?
– Hvordan har ytringsklimaet forandret seg de siste tjue årene?
– Hva skal til for å oppfylle Grunnlovens paragraf om at «ytringsfrihet skal finne sted»?

Mina Adampour er lege og tidligere leder for Ungdom mot Rasisme med lang erfaring fra norsk offentlighet, en erfaring som inkluderer fysiske angrep for sine ytringer.