Ytringsfriheten under press

bookmark

Norge de siste 15 årene

mandag 22. september 2014, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: PRIO (Institutt for fredsforskning) og prosjektet NECORE («Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7»)

Inngang: Gratis

Er ytringsfriheten truet i dagens mangfoldige og globaliserte tidsalder? Gjør ekstremisme og terrorisme at ytringsfriheten settes under press, blant annet på grunn av hensyn til offentlig sikkerhet?

For 15 år siden ledet Francis Sejersted arbeidet med NOU 1999: 27 «Ytringsfrihed bør finde Sted», som bidro til en endring av Grunnlovens paragraf om ytringsfriheten. Siden den gang har det norske samfunnet forandret seg på en rekke områder, med fremveksten av sosiale medier og økt digitalisering, økende rettsliggjøring av mange normer, og en økt trussel fra terrorisme som fremtredende trekk. Ikke minst har hendelsene 22. juli 2011 satt preg på den offentlige debatten – og diskusjonen om dens vilkår.

I denne paneldiskusjonen vil vi belyse hvilke erfaringer Norge har gjort seg i de 15 årene som har gått, og hvordan disse lærdommene brukes i møte med dagens utfordringer. Er ytringsfriheten truet? Eller trenger vi tvert imot å vektlegge den enkeltes ytringsansvar mer enn vi gjør?

Panelet består av Knut Olav Åmås (direktør, Fritt Ord), Kjersti Løken Stavrum (generalsekretær, Norsk Presseforbund), Sindre Bangstad (sosialantropolog, Universitetet i Oslo) og Henrik Syse (filosof, Institutt for fredsforskning (PRIO)). Debattleder er Aslak Bonde.

Møtet finner sted i Litteraturhuset mandag 22. september kl. 17 – 19, på dagen 15 år etter at Ytringsfrihetskommisjonens rapport ble fremlagt. Fri adgang.