Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern

bookmark

Seminar og prisutdeling

torsdag 10. desember 2009, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Inngang: Billett

Narrativ terapi og narrativ praksis er en arbeidsform som tilgodeser mange krav til godt psykisk helse-arbeid. Dette gjelder ikke minst kravet om større vektlegging av brukerperspektivet og det kontekstbaserte perspektivet. Vi har gleden av å presentere landets mest profilerte narrativpraktiker, familieterapeuten Geir Lundby, som under årets prisseminar vil presentere narrativ terapi og narrativ praksis sammen med andre bidragsytere til boka ”Terapi som samarbeid” som kom ut på Pax tidligere i år.

Program for dagen:
09.00 Velkommen! v/ Inger Beate Larsen
09.10 Tale til psykiatrien v/ Turid Foss
09.30 Narrativ teori og praksis v/ Geir Lundby
10.15 Pause
10.35 Geir Lundby fortsetter
11.45 Lunsj
12.45 Historie fra Odd Volden
13.00 Historie fra Ellen Walnum
13.30 Pause
13.45 Historie fra Sara Bjørnsdatter Foss og Turid Foss
14.15 Refleksjoner og innspill fra salen
14.45 Utdeling av ytringsfrihetsprisen for 2009
15.00 Avslutning

– Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Inger Beate Larsen på e-post: inger.b.larsen@uia.no innen 1. november
– Påmelding gjøres til inger.b.larsen@uia.no, Kr 700,-/350,- settes inn på kto.nr. 6311.6630968 Tillegg for lunsj kr 150,- gis beskjed om ved påmelding.
– For Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern: Inger Beate Larsen, Arnhild Lauveng, Iris Anette Olsen, Anders J.W. Andersen, Bengt Karlsson, Torbjørn Steinhaug og Odd Volden