Regarding the Other: Zen-foredragFoto: Stephen Ice

Zen og Humanisme

bookmark

Hva kan de lære av hverandre?

tirsdag 5. februar 2019, kl. 18:30 til kl. 20:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Rinzai zen-senter Oslo

Inngang: Free

Zen og den humanistiske tradisjonen deler et par fundamentale syn på verden og mennesket: Menneskets trivsel og velvære er et sentralt utgangspunkt, troen på selvbestemmelse/individuell autoritet er viktig samt en mistillit, skepsis og avfeielse av overtro. Men det finnes også mange forskjeller på disse to livssynene. I dette foredraget skal zen-munk Koshin Christopher Cain belyse ytterligere likheter og ulikheter mellom humanisme og zen-buddhisme, og hva disse to tradisjonene eventuelt kan lære av hverandre.

Foredraget foregår på engelsk.