World Antibiotic Awareness Week

Bakterier og antibiotika

bookmark

Hva betyr det for deg?

lørdag 16. november 2019, kl. 16:00 til kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: TTA - Turning the Tide of Antimicrobial resistance

Inngang: Gratis, men påmelding på Facebook-arrangement ønskes

Verdens helseorganisasjon (WHO) setter av en uke i året for å skape oppmerksomhet rundt antibiotikaresistens. I forbindelse med denne uken, World Antibiotic Awareness Week, arrangerer forskningsnettverket TTA (Turning the Tide of Antimicrobial resistance) et populærvitenskapelig arrangement på Litteraturhuset. Vi har invitert foredragsholdere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet og Sykehuset i Østfold til å snakke om temaet og vi håper mange har mulighet og ønske om å komme.

Under arrangementet vil du få høre litt om bakterier, antibiotikaresistens og hvordan resistens spres i samfunnet. Det vil bli mulighet for å stille oss spørsmål som du lurer på i denne forbindelse.

 

Program: 

15.30 Enkel bevertning og mingling

16.00 Velkommen (Fredrik Müller, Oslo Universitetssykehus/ Universitetet i Oslo)

16.05 Hva er antibiotikaresistens? (Karianne W. Gammelsrud, Oslo Universitetssykehus)

16.25 Antibiotikaresistens, mat og reise (Martin Steinbakk, Sykehuset Østfold)

16.50 Antibiotika som begrenset ressurs (Jasper Littmann, Folkehelseinstituttet)

17.15 Antibiotikaresistente bakterier hos dyr (Yngvild Wasteson, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet)

17.35 Paneldiskusjon Hva lurer du på om antibiotikaresistens og hva betyr det for samfunnet? (ledet av Anne Beate Hovind)

17.55 Avsluttende (Tone Tønjum, Oslo Universitetssykehus/ Universitetet i Oslo)