Boklansering: Uønska åtferd av Olaug Nilssen

Boklansering: Uønska åtferd av Olaug Nilssen

bookmark

Litterær samtale med Olaug Nilssen og Eivind Hofstad Evjemo

torsdag 28. september 2023, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Samlaget

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Velkommen til lansering av Olaug Nilssen sin nye roman Uønska åtferd

Om boka:

Kor går grensa for kva ein skal ofre for eit barn?

Katrine er gift med Gunnar, saman har dei barna Jostein og Janne. Sonen er psykisk utviklingshemma, og familielivet er fullstendig dominert av omsorgsbehovet hans. Dottera er oversett, men også utsett då Jostein kjem i puberteten og utagerer seksuelt.

«Uønska åtferd» viser fram kor krevjande det er for ein familie å ta vare på alle når ein har eit barn som treng alt. I kampen for sonen er Katrine i ferd med å miste alt, ekteskapet, forholdet til dottera, men også seg sjølv.