Dagens og morgendagens matkriser

Dagens og morgendagens matkriser

bookmark

Kan vi hindre sultkatastrofe i dag og sørge for mat til alle i morgen?

torsdag 8. desember 2022, kl. 08:00 til kl. 09:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Spire

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Verden står overfor en lang rekke kriser om dagen, som påvirker oss alle. Klimaendringer, tap av biologisk mangfold, urettferdighetskrise og gjeldskriser er alle langvarige, globale utfordringer, som krever systemendring.

Vi må endre verdens matsystemer for å sikre retten til, tilgjengelighet og tilgang til mat for alle. Samtidig har vi nå etterdønninger av en global pandemi, krig i Europa, en rekke konflikter verden over, energikrise og økende priser på mat, innsatsfaktorer og drivstoff, som øker behovet for krisetiltak for å adressere akutte krisesituasjoner og sultkatastrofer.

Dette krever at man tenker kortsiktig og langsiktig samtidig.

Matsikkerhet er høyt på agendaen hos mange om dagen. Vi vil samle folk for å diskutere de faktiske konsekvensene av at vi nå må legge så mye i å hindre akutte matkriser, når vi også trenger en helhetlig omstilling av verdens matsystemer. Går det an å få de to prosessene til å henge sammen?

Panel:

  • Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO
  • Margit Fausko, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Aron Halfen, leder for politikk, Forum for Utvikling og Miljø
  • Utviklingsfondet

Spire inviterer til et frokostmøte med panelsamtale om matkriser og bærekraftige matsystemer på Litteraturhuset, torsdag 8. desember 2022. Alle som er opptatt av mat og matsikkerhet er hjertelig velkomne!