Den Store Psykoterapidebatten 2.0

Den Store Psykoterapidebatten 2.0

bookmark

Ja, psykoterapi virker! - men hvordan virker det og hvordan skal vi best tilrettelegge for god psykisk helsehjelp?

torsdag 2. november 2023, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Psykologisk institutt (PSI)

Inngang: 200 ,-

Den store psykoterapidebatten fortsetter med to internasjonale giganter i feltet, professor Bruce Wampold og professor John Christopher Muran, som har bidratt substansielt til vår innsikt om psykiske helse og behandling gjennom årene. De blir intervjuet av professor Helene Amundsen Nissen-Lie fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Det passer ekstra godt å invitere Wampold og Muran til Norge nå ettersom debatten har rast her til lands i kjølvannet av episoden «Psyk» på statskanalen i fjor, der programmet konkluderer med svak effekt av terapi mot depresjon. Wampold deler sitt syn på hva forskningen sier om dette og kommer til en annen konklusjon enn NRK.

Etterpå vil samtalen dreie over til hvordan psykoterapi virker og hvilke implikasjoner denne kunnskapen har for organiseringen av tjenestene og opplæringen av den enkelte behandler.

Alle er hjertelig velkommen!