Diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkereIll.: Colourbox

Diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkere

bookmark

Trenger vi en ny inkluderingspolitikk?

mandag 19. september 2022, kl. 09:15 til kl. 10:45

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: SAMSVAR - en seminarrekke ved OsloMet

Inngang: Gratis med påmelding

Sysselsettingsnivået til personer med funksjonsnedsettelser har ligget mellom 40 og 45 prosent i mange år. I tillegg viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå at anslagsvis 100 000 personer med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom som ikke er yrkesaktive ønsker å jobbe. Dette gir et klart signal om at personer med funksjonsnedsettelser møter barrierer inn i arbeidslivet.

Utgangspunktet for dette Samsvar-seminaret er forskningsprosjektet HIRE der forskere fra NOVA har undersøkt forekomst og årsaker til diskriminering av funksjonshemmede jobbsøkere. Resultatene er entydige – jobbsøkere som signaliserer funksjonsnedsettelser diskrimineres i ansettelsesprosessen.

Meld deg på seminaret her

Program: 

På dette Samsvar-seminaret spør vi: Hvordan kan norske arbeidsgivere bli mer inkluderende? Og trenger vi en ny inkluderingspolitikk?

 

Innlegg:

  • Behov for kunnskap om diskriminering og inkludering i arbeidslivet av personer med funksjonsnedsettelser. Janikke Solstad Vedeler, forskningsleder Seksjon for Helse- og velferdsforskning, NOVA.
  • Forekomst og årsaker til diskriminering av jobbsøkere med funksjonsnedsettelser. Vegar Bjørnshagen og Kaja Larsen Østerud, forskere NOVA.
  • Hva vet vi og hvilke utfordringer står vi overfor? Elisabeth Ugreninov, forsker og prosjektleder NOVA

 

Forberedte kommentarer fra:

 

Paneldebatt. Alle deltakere er med, eventuelle spørsmål fra salen.

Ordstyrer: Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet.