Flukt, traumer og holisme 1

Flukt, traumer og holisme

bookmark

En samtale med utgangspunkt i boken «Hør oss!» om enslige barn på flukt og deres opplevelser i Norge.

tirsdag 15. februar 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Holistisk forbund

Inngang: Gratis

Samtale om flukt, traumaer og holisme med forfatter Odd Erik Germundsson og Patrik Swanstrøm, Holistisk Forbund. Odd Erik har vært verge for utallige mindreårige flyktninger. Flyktninger som bærer med seg opplevelser som preger deres liv.

Hva er et traume, og hvordan oppstår det? Odd Erik har gjort seg mange erfaringer i møte med det norske mottaksapparatet. Klarer vi å ta imot flyktninger? Er holisme et godt utgangspunkt for å møte flyktningeproblematikk? Og hvordan bygger man opp en motstandskraft når traume en gang er blitt etablert?

Høsten 2021 kom boken «Hør oss!» ut. Samtalen tar utgangspunkt i denne boken.

Det vil bli signering av bøker etter samtalen.

Samtalen foregår i Berner Kjelleren med plass til 50 personer. Holistisk Forbund forholder seg til gjeldene smittereglement i Oslo og ber alle om å registrere seg ved inngangen.