Flytsoner – om flow og rap 3

Flytsoner – om flow og rap

bookmark

Rappere, rap-forskere, rap-samtale

torsdag 13. april 2023, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: UiA, RITMO, NTNU og Scandinavian Academic Press

Inngang: Gratis - ingen påmelding.

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube

Rap som vokaluttrykk har blitt allemannseie. Fra å ha vært ett av fire element i den tidlige hiphop-undergrunnen, har rappen funni veien til alle verdens kriker og kroker. Det rappes på alle slags språk i alle slags kontekster – fra marginale mikrosjangre til den breieste mainstream.

Rap er den mest utbredte forma for lyrikk i det 21. hundreåret. Det er en muntlig lyrikk, som kjennetegnes av ei særegen framføringsform. I flowen spiller den språklige og musikalske rytmen sammen på intrikat vis. Rap-lyrikken er en arena for samtidskommentar og sjølvhevding, men òg for refleksjon, fellesskap, språkleik og humor.

Forskningsgruppe for sanglyrikk ved UiA, RITMO, NTNU og Scandinavian Academic Press inviterer til lanseringsfest for rap-antologien Flytsoner – studiar i flow og rap-lyrikk. Programmet for festen er en nerdete prat om rap-flow og en nerdete prat om rap-tekst. Panelet består av rapperne Linni og Jaa9 og professor Anne Danielsen i tillegg til redaktørene av boka, Kjell Andreas Oddekalv, Bjarne Markussen og Even Igland Diesen.