Følelsenes fakultetFoto: the Giant Is Falling. Bearbeidet av Gladesigner

Følelsenes fakultet

bookmark

Sara Ahmed og Hannah Helseth

onsdag 22. mai 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 100,-Student 70,-

Oppdatert fredag 31. mai 2019, kl. 09:47

09:47

Foredraget og samtalen er nå tilgjengelig som podkast!

Den britiske akademikeren Sara Ahmed ga i 2004 ut The Cultural Politics of Emotions. Boka har seinere blitt et sentralt verk i det man kaller en følelsesvending innen samfunnsvitenskapen og humaniora: En fornyet interesse for følelsenes innvirkning på politikk og samfunnsliv har gjort seg gjeldende i disse disiplinene.

På hvilken måte ligger følelsene til grunn for individers meningsdannelse, og hvordan tas følelser i bruk av politiske bevegelser?

I sitt nye prosjekt har Ahmed intervjuet studenter og universitetsansatte om deres erfaringer med å klage på manglende likestilling og maktmisbruk som trakassering og mobbing. Gjennom prosjektet har hun vendt tilbake til sentrale spørsmål om følelsenes rolle i hvordan vi aksepterer eller utfordrer autoriteter.

Sosiolog og redaktør i Nytt norsk tidsskrift Hannah Helseth har blant annet gitt ut boka Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering og har også engasjert seg i å finne fram til et språk som kan skape en kultur som ikke virker ekskluderende. Denne kvelden blir det først foredrag ved Sara Ahmed, før Ahmed møter Helseth til samtale.