Folkerettskonferansen 2022Foto: Maxim Dondyuk Copyright : ICRC

Folkerettskonferansen 2022

bookmark

Krigen i Ukraina – Nøytralitet og partsstatus – Krigsforbrytelser og rettsoppgjør

torsdag 29. september 2022, kl. 09:00 til kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Norges Røde Kors

Inngang: Gratis - Påmelding

Forsvarsdepartementet, Forsvarets Høgskole og Norges Røde Kors har gleden av å invitere til Folkerettskonferansen 2022. Årets tema er krigen i Ukraina, og gjennom innlegg fra ledende eksperter og paneldiskusjoner skal vi utforske de folkerettslige problemstillingene som eskaleringen av konflikten har reist. Hva innebærer det å være nøytral i en internasjonal væpnet konflikt? Hvor langt kan man gå i å understøtte den ene siden i en krig uten å få partsstatus? Og hva med de som gjør seg skyldig i krigsforbrytelser, hvordan skal man avdekke og rettsforfølge internasjonale forbrytelser i Ukraina? Hva er Norges rolle i denne prosessen? Og kan et mulig rettsoppgjør stå i veien for et fredsoppgjør?

 

For flere detaljer om arrangementet, se programmet her.

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til audun.orten.trovag@redcross.no