Folkerettskonferansen 2023Nasjonal Helseøvelse 2018 samordnes med NATO-øvelsen Trident Juncture. Hensikten er å trene totalforsvaret. Her ser vi personell fra Ambulansetjenesten, Brannvesenet, Politiet og Hæren.

Folkerettskonferansen 2023

bookmark

Krig i Europa: Det norske totalforsvarskonseptet

onsdag 20. september 2023, kl. 09:00 til kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Norges Røde Kors

Inngang: Gratis - Påmelding

Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Norges Røde Kors ønsker velkommen til Folkerettskonferansen 2023, som finner sted på Litteraturhuset 20. september klokken 09.00-15.00.

Dagen er lagt opp rundt paneldiskusjoner rundt de mest sentrale praktiske og folkerettslige problemstillingene totalforsvarskonseptet reiser:

  • Hva går det norske totalforsvarskonseptet ut på?
  • Hvordan ivaretas distinksjonsprinsippet i felt når Forsvaret og sivile aktører samhandler?
  • Forsvaret jobber med å tydeliggjøre skillet mellom militært og sivilt ansatte, hvordan håndteres dette andre steder som i Danmark?
  • Hva sier folkeretten om følgeskaderisiko og krav til beskyttelse av sivilbefolkningen?
  • Hvordan ser totalforsvarskonseptet ut fra et totalberedskapsperspektiv?
  • Og hva er egentlig signaleffekten totalforsvarskonseptet og Forsvarets bruk av sivile?

En rekke eksperter snakker om de praktiske og juridiske utfordringene som disse problemstillingene reiser. Som ramme for diskusjonene presenteres også Forsvarskommisjonens og Totalberedskapskommisjonens rapporter.

Se hele programmet på nettsiden til konferansen.