Folkerettskonferansen 2023Nasjonal Helseøvelse 2018 samordnes med NATO-øvelsen Trident Juncture. Hensikten er å trene totalforsvaret. Her ser vi personell fra Ambulansetjenesten, Brannvesenet, Politiet og Hæren.

bookmark

onsdag 20. september 2023, kl. 09:00 til kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Norges Røde Kors

Inngang: Gratis - Påmelding

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 2. oktober 2023 close