Forskning om gutter i skolenFoto: Colourbox

Gutter, skole og utenforskap

bookmark

Hva betyr skole for helse og utenforskap?

torsdag 16. mars 2023, kl. 09:00 til kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Folkehelseinstituttet

Inngang: Gratis- påmelding

Meld deg på arrangementet her

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube

Gutter gjør det dårligere enn jenter i skolen. Vi spør hvorfor det er sånn, og hva betyr det for likestilling, helse, videre utdanningsløp og utenforskap. Folkehelseinstituttet har forsket på disse temaene siden 2018 gjennom forskningsprosjektet HealthGap. Nå går forskningsprosjektet mot slutten og inviterer til en presentasjon av resultatene og panelsamtale på Litteraturhuset 16. mars 2023 kl 09:00-12:00.

Forskningen viser at forskjellig utviklingstakt for gutter og jenter er et av forholdene som bidrar til å forklare forskjellen. Samtidig er svake skoleprestasjoner forbundet med alt fra utenforskap til sykdom og tidlig død. Det blir en panelsamtale om hvilke konsekvenser denne kunnskapen bør få for likestilling, helse- og utdanningspolitikken, og om hvilken forskning man trenger framover. Vi stiller spørsmålene: Hva bør gjøres for å motvirke kjønnsforskjeller i skolen? Hvordan kan vi fremme helse og inkludering for skolesvake gutter? Hvilke spørsmål om gutter og utdanning bør vi forske videre på?

 

Program

8:45-9:00            Kaffe

09:00-09:35  Introduksjon

9:00-9:05            Velkommen. Konferansier Eirik Vikum

9:05-9:20            Ikke glem guttene! Camilla Stoltenberg

9:20-9:35             Teorier og diskusjoner om kjønnsforskjeller fra Stoltenberg-utvalget. Martin Flatø

09:35-10:25  Hvorfor er det kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner?

9:35-9:50            Kan helse og modning forklare kjønnsforskjeller i skolen? Fartein Ask Torvik

09:50-10:00       Kan ADHD forklare kjønnsforskjeller i skolen? Hans Fredrik Sunde

10:00-10:15        Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kjønnsforskjeller i motivasjon. Liza Reisel

10:15-10:25       Diskusjon

10:25-10:45  Konsekvenser av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

10:25-10:35       Skoleprestasjoner og dødelighet blant unge. Bjørn-Atle Reme

10:35-10:45       Skoleprestasjoner og pardannelse. Jonathan Wörn

10:45-11:00  Implikasjoner for politikkutforming

10:45-10:55       Fleksibel skolestart og fleksible utdanningsløp. Martin Flatø

10:55-11:00       Diskusjon

11:00-11:15  Pause

11:15-12:00  Implikasjoner for politikkutforming, fortsetter

11:15-11:55       Paneldebatt: Hva trengs av ny politikk og forskning? Med:

  • Helseminister Ingvild Kjerkol
  • Direktør for FHI Camilla Stoltenberg
  • Leder i Reform ressurssenter for menn Are Saastad
  • Nyvalgt leder i Elevorganisasjonen

11:55-12:00       Oppsummering