Fra krig til fredFoto: Colorbox

Fra krig til fred

bookmark

Hvordan oppleves det for et menneske å komme fra konflikt til et fredfylt land?

mandag 27. september 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Universitetet i Oslo og Forskningsdagene

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Se strømming av arrangementet her

 

Hvert år tar Norge imot mennesker som kommer fra områder herjet av katastrofer og krigshandlinger. Hvilke historier forteller en kropp om traumer og påkjenner, som konflikter og krig kan ha merket et menneske med? Hvordan møter vi disse menneskene, som helsepersonell, enkeltindiver og samfunn? Forskere fra ulike fagdisipliner vil gi oss sine perspektiv på disse spørsmålene.

Bidragsytere

Nora SveaassFaglig interesser, både forskningsmessig og undervisningsmessig, er først og fremst knyttet til temaer rundt flyktninger, menneskerettighetsbrudd og psykologiske konsekvenser av dette, samt behandling og rehabilitering av mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep.

Stijn Vervaet . Holocaust, War, and Transnational Memory: Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature (Routledge 2018) examines the emergence and transformations of Holocaust memory in the socialist Yugoslav and post-Yugoslav eras

Ann Cathrin Høyvik. Oral health challenges in refugees with focus on refugees with torture experience. Torture victims and dental treatment in Norway.

Helena M. Strandli Schmidt (TF)  er opptatt av ulike former for gjestfrihet i Oslo som er rettet mot fattige tilreisende. Bruker måltidet som linse til å se på både kroppslighet, motstand og tilhørighet og prosjektet har diakonivitenskap, politisk teori og kritiske matstudier som teoretiske hovedrammer.

Hans Kristian Strandstuen Rustad (HF) er særlig interessert i hvordan lyrikk som diktart responderer på krig, undertrykkelser og flyktningkriser. Hva tematiserer den, hvordan gjør den det, og viktigst, hvilken funksjon kan den ha?

Arrangementet er gratis og åpent for alle,