Forskningsdagene 2023

Forskningsdagene 2023

bookmark

Hele Norges forskningsfestival

Årets tema er energi!

Norge og verden befinner seg i en eskalerende klima- og naturkrise. Vi må endre måten vi produserer, distribuerer og bruker energi på. I tillegg er Europa rammet av en grusom krig, hvor energi blir brukt som våpen. Sikker tilgang til energi har blitt et stort og viktig tema.

– Forskning og innovasjon på energi er viktigere enn noen gang, og Norge har miljøer i verdenstoppen, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet. – Under Forskningsdagene 2023 skal vi vise fram norsk, banebrytende energiforskning og innovasjoner som skal bidra til å løse de største utfordringene verden står overfor.

Energikriser kan bidra til nytenkning og endring, men kan samtidig undergrave oppslutningen blant befolkningen for omstillingen vi må gjennom. Det kan også være vanskelig å få oversikt over et så stort tema. Forskningsdagene har derfor en viktig rolle i å spre kunnskap og å skape debatt, og forskerne og institusjonene har gjennom festivalen en unik mulighet til å nå ut til folk over hele landet.