Framtidens forutsetninger

Fremtidens forutsetninger

bookmark

En økonomi for miljø og mennesker

søndag 23. september 2018, kl. 13:00 til kl. 18:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Dialogos medie- og ressurssenter, Rethinking Economics Norge, Cultura bank og Framtiden i våre hender

Inngang: Gratis

Hva gjør den økonomiske utviklingen med oss mennesker og naturen rundt oss? Hvilken retning vil den ta med framveksten av kunstig intelligens? Hva kreves for en ny retning? Hovedbidragsyter er Nicanor Perlas, filippinsk forfatter og aktivist som mottok Right Livelihood Award i 2003. Han intervjues av Christan Egge, forfatteren av boka Levende Økonomi – Ledende økonomer tenker nytt.

Det blir paneldialog: Framtidens forutsetninger: Hva skal til for å skape en økonomi for miljø og mennesker? Nicanor Perlas, Christian Egge, Margunn Bjørnholt (Rethinking Economics), Pia A. Gaarder (Framtiden i våre hender), Maria Bjune (Cultura Bank) og Helene Bank (For velferdsstaten). Åpne stoler i panelet for publikum. Paneldialogen ledes av Regine Andersen.

Hvilke endringer må til for å demme opp mot denne utviklingen og skape en livskraftig framtid? Dette er spørsmålet vi vil belyse i seminaret Framtidens forutsetninger – en økonomi for miljø og mennesker. Vi vil særlig sette fokus på framveksten av kunstig intelligens og hvordan dette virker inn på den økonomiske utviklingen som rammebetingelser for menneskelig utvikling og en levedyktig klode. Hva er framtidens forutsetninger i et slikt perspektiv? Kan Rudolf Steiners analyse av samfunnets sosiale tregrening være til hjelp? Hvilke andre tilnærminger kan vise vei? Med seminaret inviterer vi til dialog om et av samfunnets viktigste og mest avgjørende spørsmål.

Seminaret varer 13.00-17.30 og foregår på engelsk. Last ned detaljert PROGRAM her.

Les mer om Nicanor Perlas 

Arrangementet inngår i STEINERUKA 2018