HELSEBIBELEN – Tenk med Hjertet

HELSEBIBELEN – Tenk med Hjertet

bookmark

Forstå våre barn, vår helse og moralpåvirkningen

fredag 11. november 2022, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Soulsister Forlag

Inngang: 200 ,-

Den 11.11 er du invitert inn i din sanne kommunikasjon gjennom hjertet og sjelen, der DU lærer å erfare livet som en mystiker. Mystikk er nærhet og erfaringer til enhet og helhet, og en mystiker er en som opplever de allmenne forklaringsmodellene og de religiøse systemene som utilstrekkelige.

Gjennom bevissthet, emosjoner og kontakt med sjelen vil vi øke vår forståelse av oss selv og andre. I kimen av å forstå oss selv og våre medmennesker ligger potensialet for å skape en bedre verden for mennesker å leve i. Denne aften er en invitasjon og ekspedisjon der vi erfarer hvordan vi bevisst og ubevisst skaper både uhelse og god helse, samt lærer oss nye måter å forstå vår totale eksistens.

Sosionom, gestaltterapeut og transformasjons-mentor Ann-Peggy Hjerte Nordberg har omskapt egen og andre menneskers uhelse til vitalitet og helhet. Ubevisst lærer vi tidlig i barndommen å separere deler av oss, og ekskludere kroppen og helhetens visdom. I denne oppdelingen gjør vi oss selv syke fordi mennesket er et helhetlig system som påvirkes av alt vi er en del av. Hvorfor lærer vi ikke å leve fra hjertet og helheten av oss? Vårt sanne HJEM ❤️

Ann-Peggy vil dele scenen med lege Tor Magne Lund, sjelstolk Mette-Marit Nordby og 1 – 2 hemmelige gjester. Tor Magne har jobbet som fastlege i mange år og vil vise oss helse trender og hvordan vi kan høyne forståelsen av Helse og tilfrisking. Han vil også snakke om hvordan vi takler livets smerte inne på et legekontor? Mette-Marit vil vise oss visdommen og kunnskapen fra hjertet og vår naturlige essens.

Foredragsholderne vil vise oss hvordan vi kan transformere våre liv fra ubalanse og sykdom til vitalitet og autentisk kraft. Vi lærer også å leve balanserte og storslåtte liv på de premisser som vi selv ønsker. Sammen vil vi skaper en UFORGLEMMELIG aften, der det blir gavedryss og flere hyggelige overraskelser 🥳 🤩 😘

Alle som jobber i nær kontakt med mennesker og ønsker ytterligere verktøy og forståelse til å forbedre medmenneskers livskvalitet anbefales å delta på arrangementet den 11.11.22. Arrangementet vil bidra til en utvidet persepsjon og helhetforståelse i hvorfor uhelse og krig er en stigende tendens i denne tidsperiode. Maya Angelou har uttalt “Når vi vet bedre, vil vi gjøre det bedre.”

 

I HELSEBIBELEN – Tenk med hjertet kan vi lese årsakene til hvorfor vi ubevisst skaper krig, drama, sykdommer og uhelse på jorden, og hvordan vi kan snu denne tendensen.

 

Lilli Bendriss uttalelser av HelseBibelen – Tenk med hjertet;

“En bok man ikke kan stille seg likegyldig til. En personlig historie blir en rød tråd for utvikling innsikt og bevisstgjøring i en verden der veggene faller og gamle mønstre og dogmer blir erstattet med ny forståelse. Ånd, sjel og kropp blir en vibrerende enhet. Håpløshet erstattet med forventning og en kjøreplan som leder den reisende mot målet samtidig som at man forstår at reisen er målet. Jeg blir stolt over motet som forfatteren her viser for ja, det vil være mange kritiske røster og forstår seg påere. Vi er i et paradigmeskifte og sjeler har kommet til jorden for å være pådrivere for dette. Vi er en sjel som skaper en kropp som redskap for sjelen og på samme måte som vitenskapen nå erkjenner at vi er energivesen så løfter vi blikket mot skapelsens magi og erkjenner at vi ikke er låst i en diagnose av andres persepsjoner av hvem vi er. Forfatteren viser oss hvem vi er gjennom egen erfaring, indre visdom og et brennende hjerte for menneskene. Jeg tror på henne. Jeg ser gjennom hennes øyne. Om det er en bok du burde lese nå så er det denne.”

 

 

 

Om forfatteren av HelseBibelen – Tenk med hjerte;

Ann-Peggy er mor til fem barn, gift og jobber som terapeut og tranformasjons-mentor. Hun har flere fagorienterte utdannelser innenfor sin lidenskapelige forståelse av helse, mennesker, relasjoner og bevissthet. Arbeidsoppgaver i helsenorge har vært innenfor rus og psykiatri, barneverntjenesten, behandlingsinstitusjoner, grunnskolen, beskyttelsestiltak kode 6, akuttiltak, ettervern, hovedmentor for nyankomne flyktninger i prosjekt med NAV, veiledning av bedrifter og behandling av traumer. Hun har fulgt klienter gjennom rettsaker, i politiavhør, på sykehus, i barnevernsaker, til BUP, familiesamvær, og gjennom ulike hjelpesystemer. Hun har jobbet som mentor for Hjerteakademiets coachingutdannelse og ledet grupper som har utdannet seg til coach. Har jobbet som prosjektleder for å få ned sykefraværet i bedrifter. Har vært aktiv i organisasjonen FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg), «BKF» (barnekreftforeningen), «LEVE» (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord), «Et barn for lite» og «LPP» (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse). Har i regi av BKF, som foreldrekontakt og styremedlem, ledet prosjektet «ferie med mening» for kreftsyke familier. Alle «rollene» og opplevelsene har gitt Ann-Peggy bred erfaring og et inderlig ønske om å formidle forståelsen av hvordan mennesker skaper sine liv, helse, systemer og kulturer. Hun har opplevd mange smertefulle tap, der sønnen Aleksanders valg av selvmord den 02.07.2015 medvirket til totalt tap av identitet.

Les mer om 11.11.22 her

HelseBibelen -Tenk med hjertet kan bestilles i alle bokhandler fra uke 45, og du kan lese Den lille HelseBibelen Tenk med hjertet gratis her