HELSEBIBELEN – Tenk med Hjertet

HELSEBIBELEN – Tenk med Hjertet

bookmark

Forstå våre barn, vår helse og moralpåvirkningen

fredag 11. november 2022, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Soulsister Forlag

Inngang: 200 ,-

Alle kan lærer seg å skape god helse og et storslått liv fra barnsben og gjennom hele livet. I dag læres vi opp til å leve våre liv gjennom intellektet alene, og i dette eskalerer både mentale sykdommer og kroniske lidelser. Hvorfor har vi ikke lært oss å leve fra hjertet og helheten av oss? I HelseBibelen – Tenk med hjerte kan vi lese årsakene til hvorfor vi ubevisst skaper krig, drama, sykdommer og uhelse på jorden, og hvordan vi kan snu denne tendensen.

Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen, både i Norge og på verdensbasis. Blant unge er det en stigende trend, og selvmord var i globalt perspektiv den tredje største årsak til død blant 15 til 19-åringer, før Covid-19 rammet oss. Foretar man dypdykk i statistisk materiale så er det svært mange mennesker i verden med tilværelser farget av smerter, lidelser, traumer og sykdommer. Kostnadene er enorme, både personlig, for omverdenen og ressursmessig. Hva om vi brukte penger på mental helse i stedet for mental sykdom?

Ann-Peggy har transformert egen og andre menneskers uhelse til vitalitet og helhet. Vi lærer tidlig å separere deler av oss, og lærer oss i stor grad å leve fra intellektet uten og inkludere kroppens visdom og helheten av vår eksistens. I denne oppdelingen gjør vi oss selv sykere fordi mennesket er et helhetlig system som påvirkes av alt vi er en del av. Omgivelsesykdommer har eskalert de siste 100 år. Kreft, auto immune, kroniske og psykiske sykdommer er omgivelsessykdommer som vi nå vet kan forebygges med støttende omgivelser. Østlig medisin har i tusenvis av år vist oss svarene på helhetlig helse, mens vi i vesten har blitt indoktrinert til at vestlig medisin er eneste løsning på god helse.

Den 11.11.22 på Litteraturhuset viser Ann-Peggy oss hvordan vi kan transformere våre liv fra ubalanse og sykdom til vitalitet og autentisk kraft. Vi lærer også å leve magiske og storslåtte liv på de premisser som vi selv ønsker.

 

Lilli Bendriss har skrevet etterord i HelseBibelen – Tenk med hjertet

«En bok man ikke kan stille seg likegyldig til. En personlig historie blir en rød tråd for utvikling innsikt og bevisstgjøring i en verden der veggene faller og gamle mønstre og dogmer blir erstattet med ny forståelse. Ånd, sjel og kropp blir en vibrerende enhet. Håpløshet erstattet med forventning og en kjøreplan som leder den reisende mot målet samtidig som at man forstår at reisen er målet. Jeg blir stolt over motet som forfatteren her viser for ja, det vil være mange kritiske røster og forstår seg påere. Vi er i et paradigmeskifte og sjeler har kommet til jorden for å være pådrivere for dette. Vi er en sjel som skaper en kropp som redskap for sjelen og på samme måte som vitenskapen nå erkjenner at vi er energivesen så løfter vi blikket mot skapelsens magi og erkjenner at vi ikke er låst i en diagnose av andres persepsjoner av hvem vi er. Forfatteren viser oss hvem vi er gjennom egen erfaring, indre visdom og et brennende hjerte for menneskene. Jeg tror på henne. Jeg ser gjennom hennes øyne. Om det er en bok du burde lese nå så er det denne»

Om forfatteren:

Ann-Peggy er mor til fem barn, gift og jobber som terapeut og helbreder. Hun har flere fagorienterte utdannelser innenfor sin lidenskapelige forståelse av helse, mennesker, relasjoner og bevissthet. Arbeidsoppgaver i helsenorge har vært innenfor rus og psykiatri, barneverntjenesten, behandlingsinstitusjoner, grunnskolen, beskyttelsestiltak kode 6, akuttiltak, ettervern, hovedmentor for nyankomne flyktninger i prosjekt med NAV, veiledning av bedrifter og behandling av traumer. Hun har fulgt klienter gjennom rettsaker, i politiavhør, på sykehus, i barnevernsaker, til BUP, familiesamvær, og gjennom ulike hjelpesystemer. Hun har jobbet som mentor for Hjerteakademiets coachingutdannelse og ledet grupper som har utdannet seg til coach. Har jobbet som prosjektleder for å få ned sykefraværet i bedrifter. Har vært aktiv i organisasjonen FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg), «BKF» (barnekreftforeningen), «LEVE» (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord), «Et barn for lite» og «LPP» (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse). Har i regi av BKF, som foreldrekontakt og styremedlem, ledet prosjektet «ferie med mening» for kreftsyke familier. Alle «rollene» og opplevelsene har gitt Ann-Peggy bred erfaring og et inderlig ønske om å formidle forståelsen av hvordan mennesker skaper sine liv, helse, systemer og kulturer. Hun har opplevd mange smertefulle tap, der sønnen Aleksanders valg av selvmord den 02.07.2015 medvirket til totalt tap av identitet.

Les mer om Ann-Peggy her

Les mer om 11.11.22 her

 

HelseBibelen -Tenk med hjertet kan bestilles til alle bokhandler fra uke 43, og kan også bestilles fra hjemmesiden

 

I uke 40 kommer bilder og muligens en videosnutt fra den helt rykende ferske HelseBibelen – Tenk med hjertet