Høyreekstremisme på frammarsj

Høyreekstremisme på frammarsj

bookmark

27. august 2022 - 27. oktober 2022

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Siden andre verdenskrig har det store flertallet av terrorangrep på norsk jord vært utført av høyreekstreme, og fremdeles kommer den største terrortrusselen nettopp herfra. I sin vurdering i juni 2022 anslo PST at det var 40-60% sannsynlighet for at høyreekstreme vil forsøke å utføre terrorangrep i Norge de neste 18 månedene. Hvordan havnet vi her?

Hvordan ser de høyreekstreme miljøene i Norge ut i 2022, og hva gjøres – og bør gjøres – for å forebygge ekstremt tankegods, hatytringer og voldshandlinger?

I høst inviterer Litteraturhuset en rekke forskere og forfattere til å legge høyreekstremismen under lupen, og diskutere hvordan vi som samfunn kan forebygge videre rekruttering og radikalisering.

Arrangementsserien vil oppdateres med flere arrangementer utover høsten.