Hva er da et menneske?Wikimedia Commons

Hva er da et menneske?

bookmark

Å lage barn i bioteknologiens tid

lørdag 4. november 2023, kl. 10:00 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: NKLF (Norges kristelige lege- og tannlegeforening)

Inngang: Billett 300 ,-

I mai 2020 vedtok Stortinget omfattende endringer i bioteknologiloven. De utvidet adgangen til reproduktiv bioteknologi (eggdonasjon og sæddonasjon for enslige) og fosterdiagnostikk (tidlig ultralyd og blodprøven NIPT).

Mange frykter at ny genredigeringsteknologi (som CRISPR), som allerede anvendes i forskning og matproduksjon, etter hvert blir tillatt for bruk på mennesker. Den globale trenden er uansett ganske klar: teknologien gir oss stadig større makt over hvem som blir født.

Hvordan skal vi forholde oss til den bioteknologiske utviklingen? Hva er teknisk mulig – og hva er ønskelig? Er de nye formene for reproduktiv bioteknologi rett og slett velferdsgoder som gjør det mulig for stadig flere å oppfylle drømmen om å få barn – eller uakseptable inngrep i naturen som opphøyer mennesket til Gud?

NKLF (Norges kristelige lege- og tannlegeforening) inviterer til etikkseminar om alle disse spørsmålene. Arrangementet varer fra kl. 10:00 til 15:00 og inkluderer lunsj.

Innledere:

  • Morten Magelssen, førsteamanuensis i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
  • Eivor Andersen Oftestad, professor i kristendomshistorie ved Høgskolen i Innlandet
  • Sigrid Bratlie, strategisk rådgiver for Kreftforeningen og PhD i molekylærbiologi
  • Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO)
  • Eirik A. Steenhoff, etikkoordinator, NKLF.