I Love Mary McCarthy

I Love Mary McCarthy

bookmark

Ledestjerneforedrag ved Chris Kraus

fredag 7. juni 2019, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 50,-

Oppdatert mandag 26. august 2019, kl. 09:58

09:58

Foredraget er nå tilgjengelig som podkast!

Den amerikanske forfatteren Mary McCarthy er særlig kjent for romanen The Group, som kom ut i 1959. Åtte venninners livsløp skildres, fra de uteksamineres fra samme internatskole i 1933, via kjærlighetserfaringer til ekteskap og kunstnerskap – en banebrytende tekst om kjønn og seksuell frigjøring som fikk mye oppmerksomhet i sin samtid. Inspirasjonen til historien hentet McCarthy fra eget liv, og hun måtte tåle hard kritikk fra dem som mente seg portrettert.

I Litteraturhusets serie «Litterære ledestjerner» blir forfattere bedt om å foredra om en annen forfatter de setter særlig høyt. Amerikanske Chris Kraus har tidligere besøkt Litteraturhuset med sin I love Dick, en semi-selvbiografisk roman som ble utgitt første gang i 1997, men som tjue år etter utgivelsen finner fram til stadig nye lesere.

I likhet med McCarthy opplevde også Kraus motgang fra det man kan betegne som høylitterære kretser i begynnelsen av sin karriere som kunstner, for så å få et gjennombrudd seinere. Men hvilke andre parallelle spor finnes i de to kunstnerskapene? Hvordan leser Kraus McCarthys forfatterskap i dag, og på hvilken måte kan hun sies å være nyskapende også i vår tid?

Arrangementet foregår på engelsk.