Immunologiens Dag 2021Bilde: CDC/Alissa Eckert, MSMI; Dan Higgins, MAMS.

Immunologiens Dag 2021

bookmark

med fokus på Covid-19

torsdag 29. april 2021, kl. 13:00 til kl. 15:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Norsk selskap for immunologi

Inngang: Gratis, digitalt

Arrangementet strømmes på Zoom: https://uio.zoom.us/j/67519625611?pwd=OFdjZVNMblV0YllvVWdZMEpSVHlFdz09 

Meeting ID: 675 1962 5611
Passcode: 702377

Den internasjonale dagen for immunologi er den 29. april hvert år og består av offentlige arrangementer organisert av immunologer over hele verden for å øke bevissthet rundt immunologi og innvirkningen immunologi har på helsen.

Tema for årets møte ga seg selv: COVID-19 er konstant omtalt i alle nyhetskanaler og har styrt mye av livet vårt i drøyt et år. Pandemien har vært mer inngripende i livene våre enn tidligere influensaepidemier som vi har opplevd de siste tiårene. Plakater forteller oss hvordan vi skal hoste og at vi må holde avstand til hverandre og vi får beskjed om når og hvor mange andre vi kan være sammen med både på jobb og privat.

Vaksiner er et av de største medisinske gjennombrudd noensinne. Et stikk i armen beskytter deg mot sykdommer som tidligere medførte sykdommer hos store deler av befolkningen. Noen av disse infeksjonene er utryddet og noen lever vi med som sesonginfluensa. Mange av oss venter på å få vaksine mot COVID-19.

Midt oppi en pandemi er det vanskelig å vite hvordan ting skal gjøres for å best mulig beskytte oss og ting må skje fort. Hvor mye vet vi om SARS-CoV-2 viruset? Hvor fort kan man utvikle effektive vaksiner? Hvordan spres smitten og hvordan blir vi immune? Hvem skal vaksineres først og hvor farlig er det egentlig å vaksinere seg?

Hvordan jobber norske forskere med dette?

Foredragsholderne er blant landets fremste eksperter i sine felt. Vi er heldige som har fått forsker Gunnveig Grødeland til å snakke om vaksineutvikling, forsker Rebecca Cox som vil fortelle oss om COVID-19 studie på Vestlandet, og forsker og lege Arne Søraas som vil snakke om hvordan man forsker på en pandemi i en pandemi. Forsker og lege Fridtjof Lund-Johansen har målt immunitet mot koronavirus etter infeksjon og vaksinasjon og Birgitte Freiesleben De Blasio, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, skal snakke om deres modelleringsarbeid for smitte og vaksinasjon.

Program:

Kl 13.00-13.05: Velkommen & introduksjon

Kl 13.05-30: Gunnveig Grødeland (Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus): SARS-CoV-2 ble et paradigmeskifte for vaksineutvikling

Kl 13.30-13.55: Rebecca Cox (Universitet i Bergen, Influensasenteret): COVID-19 studie på Vestlandet

Kl 13.55-14.20: Arne Søraas (Oslo Universitetssykehus): Forskning på en pandemi i en pandemi – resultater og erfaringer fra Koronastudien

5 min pause

Kl 14.25-14.50: Fridtjof Lund-Johansen (Oslo Universitetssykehus): Antistoffer mot koronavirus etter infeksjon og vaksinasjon.

Kl 14.50-15.10: Birgitte Freiesleben de Blasio (Folkehelseintituttet): Modellering av covid-19 pandemien i Norge-vaksinering og veien videre mot gjenåpning

Kl 15.10-15.30: Kort debatt

Foredragsholderne er valgt fordi de forklarer vanskelige tema slik at vi andre forstår. Benytt gjerne anledningen til å stille spørsmål!

Arrangementet blir strømmet. Lenke kommer senere.