Japans sikkerhetspolitiske taktskifteFoto: Askia Collins/U.S. Pacific Fleet/Flickr

Japans sikkerhetspolitiske taktskifte

bookmark

Regional sikkerhet i Asia

torsdag 5. oktober 2023, kl. 09:00 til kl. 11:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Institutt for forsvarsstudier

Inngang: Gratis, med påmelding

Velkommen til frokostseminar med MiT-professor Richard J. Samuels i regi av Institutt for forsvarsstudier.

En stadig mer prekær sikkerhetssituasjon inspirerer raske endringer i flere staters sikkerhetspolitiske og militære planlegging. I desember 2022 ga Japan ut sin nye nasjonale sikkerhets- og forsvarsstrategi, samt The Defence Buildup Program (DBP). Kombinert vitner disse dokumentene om et dramatisk girskifte i japansk sikkerhetspolitikk. For Japan er krigen i Ukraina og det strategiske samarbeidet mellom Kina og Russland, spenningene rundt Taiwan, og Nord-Koreas kjernevåpen- og missilprogrammer de primære drivkreftene bak dyptgående endringer i trusseloppfatninger og strategisk planlegging.

Hvordan disse strategiene iverksettes vil ha ringvirkninger for regional sikkerhet i Asia, så vel som for den anspente geopolitiske situasjonen globalt. Institutt for forsvarsstudier (IFS) er derfor glade for å invitere deg til et frokostseminar på Litteraturhuset med Richard J. Samuels, professor ved Massachusetts Institute of Technology (MiT) og anerkjent Japan-ekspert.

Samuels vil dele sine tanker om utviklingen i Japans nasjonale sikkerhetsstrategi og funn fra hans nylige artikkel i Washington Quarterly, ‘Pushing on an Open Door: Japan’s Evolutionary Security Posture’, skrevet sammen med Eric Heginbotham og Samuel Leiter.

I diskusjon og Q&A ledet av professor Øystein Tunsjø, leder for Sikkerhetspolitikk i Asia-programmet ved IFS, deltar seniorforsker ved NUPI Wrenn Yennie Lindgren og PhD-stipendiat ved IFS Kristin Grostad.

Arrangementer gratis, men man må melde seg på HER

Arrangementet vil foregå på engelsk.