Journalistikk i restriktive kontekster 1

Journalistikk i restriktive kontekster

bookmark

Diskusjon om Irans sak

torsdag 27. april 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Banafsheh Ranji

Inngang: Gratis påmelding

Forskeren, Banafsheh Ranji, vil presentere sin første bok, Journalistic Practices in Restrictive Contexts: A Sociological Approach to the Case of Iran.

Basert på feltarbeid utført i Iran diskuterer denne boken hvordan det er mulig for journalistikken å eksistere og fungere i en restriktiv kontekst. Banafsheh går utover orientlaisme som ser på journalister i slike miljøer som enten er undertrykt av statens bruk av tvang eller fungerer som statens talerør. Forskeren diskuterer journalistikkens hverdag i Iran og hvordan iranske journalister navigerer seg i det “minefeltet” i deres profesjonelle miljø. Hun utfordrer den etablerte diskursen om journalistikk i Iran og kaster lys over hvordan vi kan utfordres på kritisk journalistikk, profesjonalitet , journalistisk makt og handlingsrom i restriktive kontekster.

Arrangementet starter med en presentasjon av boken til Banafsheh Ranji (postdoktor ved NTNU), etterfulgt av en diskusjon om hennes erfaringer som tidligere journalist i Iran og hennes nåværende forsker i en nordisk akademisk kontekst.

Arrangementet fortsetter med en samtale mellom følgende akademikere:

Cristina Archetti, professor i politisk kommunikasjon og journalistikk, Universitetet i Oslo.

Kjetil Selvik, forskningsprofessor, NUPI.

Helge Rønning, professor emeritus, Universitetet i Oslo.

Arrangementet holdes på engelsk. Gratis deltakelse, men antall plasser er begrenset, vennligst registrer deg her.

 

Arrangementet er sponset av Fritt Ord.