Kulturtolk i Barnevernet

bookmark

Nettverksmøte for foreldre og fagfolk

fredag 25. oktober 2019, kl. 12:00 til kl. 17:00

Sal: Kverneland

Arrangør: African cultural awareness in Norway

Inngang: Gratis med påmelding

Etter mange års arbeid med foreldre ser vi et behov for mer kunnskap som kan gi grunnlag for å videreutvikle tilbudet til foreldre som har barn i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.

Vi ønsker å være pådriver for nettverksmøter for foreldre med barnevernssaker. Det er godt å vite om ulike aktører og tilbud som kan være nyttig for målgruppen.

Nettverket skal være et sted for å komme å få hjelp når man er i prosess med en barnevernssak. Her kan man dele erfaringer å få veiledning og hjelp til å finne verktøy/tiltak som kan være nyttig. Er det mulig å være foreldre på avstand?

Kl. 12.00-12.15. – Velkommen og Kulturinnslag.

kl. 12.15 -12.45. – HVA VIL DET SI Å VÆRE NORSK? – Norske ungdommer gir prolog uten kommentarer.

Kl. 12. 45.-13.45. – Kulturtolk i barnevernssaker.
Hvorfor er det viktig for både foreldre, barna/unge og barnevernet?
Både i undersøkelser og hjelpetiltaksarbeid.
Hvilken metoder fremmer dialog og tillit i arbeidet med barn og foreldre.
Erfaringer fra ulike Kulturtolk-oppdrag.
– (Elvis Chi Nwosu Kulturtolk / Daglig leder ACA Norway)

Kl. 13.45 – 14.00. – Pause

Kl. 14.00 – 14.30 – Hvorfor er Kulturellestøtteplan viktig for barn som er plassert i fosterhjem?
Erfaringer fra et samarbeid mellom Kongsbergs barneverntjenesten og ACA.
– (Elvis Chi Nwosu og Psykolog Judith van der Weele, ikke helt avklart).

Kl. 14.30 – 15.15. – Hvordan lykkes i en barnevernsak – (Inez Isabel Arnesen – Foreldre og Kulturtolk i Barnevernet. Ansvarlig for nettverksmøtet i ACA Norway.)

Kl. 15.15 – 15-30. -Pause

Kl. 15.30 – 16.00. Spørsmål / kommentarer

Kl. 16.00 . 16.30. Oppsummering fra Advokat Maggi Rødvik og Psykolog Sunil Loona.

Forbehold om programmendringer.

Påmelding til acanorway@gmail.com eller sms +47 91326345 eller på Facebook eller Twitter @Linkworker1.