Å se verden gjennom bilderFoto: Tor S. Ulstein / KUNSTDOK

Kunsten å fortelle sin historie

bookmark

Kan man bearbeide traume gjennom bilder?

tirsdag 21. mars 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00 – Avlyst

Ny dato for arrangement er 1. juni

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Program, del 1:

Katinka Goldbergs kunst handler om sosiale relasjoner og om å møte seg selv i og gjennom andre. Med utgangspunkt i egne familieforhold arbeider hun med visuelle refleksjoner over hvordan oppvekst og historie legger grunnlag for identitet og selvbilde. Hvordan påvirkes barn og unges identitet av å bli utsatt for traumatiske hendelser tidlig i oppveksten? Kan det å formidle sin historie gjennom bilder være en del av en helende prosess, både for kunstneren og for betrakteren?

Katinka Goldberg har det siste tiåret arbeidet med tre store prosjekter som skal munne ut i en triologi av fotobøker. I prosjektene benytter hon ulike metoder og innfallsvinkler, men de har en gjennomgående tematikk og er alle på sin måte undersøkelser av relasjoner, identitet og lengsel etter tilhørighet. I den første boken Surfacing forteller hun en historie om et nært forhold mellom mor og datter. I den seneste fotoboken Bristningar, bruker Goldberg collage for å skildre hvilke konsekvenser overgrep og traumer i familien kan ha for selvbildet. Del tre i trilogien er Shtumer Alef som handler om hvordan flukt og krigsminner påvirker generasjonene som kommer etter.

Det svenske begrepet «bristningar» kan ha flere betydninger; en brytning, eksplosjon, anfall eller utbrudd. Defekt, skavank, eller fravær av noe. Bristninger i huden kommer av radikale endringer på innsiden; at det som er inni blir for stort og presser på slik at det ytre skallet vårt ikke holder. Goldberg har en bakgrunn og utdanning i både kunst fotografi, dokumentar fotografi og malerkunst. Og i hennes verk bruker hun maleriets ekspressivitet og råhet og kombinerer det med fotografiets unike evne til å fange nuet. Det er i grenselandet mellom ulike medium; fotografi, modernistisk maleri, tekst og collage, at Goldberg finner en interessant spenning. Denne spenningen bruker hun for å vise kompleksiteten i nære relasjoner.

Program, del 2:
Psykolog og forfatter Cecilie Benneche møter Katinka Goldberg til samtale om kunst, livet og alle følelsene.

Katinka Goldberg (f. 81) er en svensk kamerabasert kunstner som har bodd og virket i Norge siden 2008. Hon er utdannet ved bland annet Kunsthøyskolen i Edinburgh og Nordens Fotoskole i Sverige. Cecilie Benneche er psykolog og forfatter av boka «Hva føler du nå?» som kom ut i fjor.

(Goldberg har de senere årene stått bak en rekke utstillinger og publikasjoner. Hun har hatt separatutstillinger på blant annet Galleri MELK 2011, Buskerud kunstsenter 2015, Bomuldsfabriken Kunsthall 2019, Trondheim Kunstmuseum 2020, Buer Gallery 2021, Kongsberg Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter 2022. I mai 2023 stiller hon ut på Nasjonalmuseet i Luxembourg under European Month of Photography (EMOP).

Hun har blitt kjøpt inn av private og offentlige samlinger og mottatt en rekke priser. Goldberg har også publisert tre kunstbøkker (Journal og Multipress). Hennes seneste bok Bristningar (Journal 2021) vant årets bok i Sverige og Norge og ble shortlisted for Recontres d’Arles Photobook prize 2022.)