Lansering av Balansemerket

bookmark

For et trygt kulturliv

torsdag 24. oktober 2019, kl. 08:00 til kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Balansekunst

Inngang: Gratis

Torsdag 24. oktober inviterer Balansekunst til lansering av merkeordningen, Balansemerket – for et trygt kulturliv, med frokost og påfølgende paneldiskusjon.

I kjølvannet av #metoo oppsto det flere gode initiativer for å forebygge og håndtere forekomsten av seksuell trakassering i arbeidslivet. Men en rekke risikofaktorer som er spesielt karakteristiske for kulturlivet gjør at ikke alle retningslinjer eller rutiner treffer vår bransje like presist. Hvordan kan vi skape trygghet og etterrettelighet når arbeidshverdagen kan preges av intimitet, midlertidighet og flytende overganger mellom arbeids- og privatliv?

Med støtte fra Kulturdepartementet og veiledning fra Likestillings- og diskrimineringsombudet har Balansekunst derfor utviklet Balansemerket, en målrettet ressurs som hjelper kulturaktører i sitt arbeid mot seksuell trakassering.

På lanseringsfrokosten vil du blant annet få høre fra noen av organisasjonene som har vært piloter i prosjektet, etterfulgt av en paneldiskusjon mellom Gull Øzger, Julie Støp Husby, Sara Rönnbäck og Danby Choi (moderator). Hva er det som gjør at utfordringene er større i kulturlivet enn i andre bransjer, og hvordan kan vi best håndtere disse utfordringene?

Frokost fra kl. 08:00, program kl. 08:30–09:30

Gratis og åpent for alle! Møtet blir strømmet.

Balansekunst er et samarbeid mellom over 70 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Les mer på balansekunstprosjektet.no.